2011 m. gruodžio 24 d., šeštadienis

Antonas Šandoras La Vėjus "Šėtono biblija"

* Iš visos bevaisės dykumos aš keliu savo balsą, kad jį galėtumėte išgirsti. Aš duodu ženklą Rytams ir Vakarams. Šiaurei ir Pietums aš pranešu: Mirtis silpniesiems!

*Nė vienam tavo <...> stabų aš nuolankiai nenusilenksiu ir tas, kuris pratarė "tu privalai", yra mano mirtinas priešas.

*Praregėkite pagaliau, nes visa tai - apgaulė.

*Labai protinga neskubėti į bet ką įtikėti, nes tikėjimas vienu melagingu principu yra visokios paikystės pradžia.

*Ar gali sudarkyta ir sukruvinta auka "mylėti" krauju aplietus skruostus, mylėti už tai, kad ją drasko į gabalus?

*Nekęsk savo priešų visa širdimi, ir jei kas tau smogė per vieną žandą, TRENK savo skriaudėjui per ji kitą! Išvelėk visą jo kailį, nes savisauga - aukščiausias įstatymas!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą